Stipendier till vidareutbildning av yrkesverksamma hantverkare

Stipendier utdelas till hantverkare - skrivna i Uppsala län - som genomgått vederbörlig yrkesutbildning och som önskar att vidareutbilda sig inom sitt hantverk i Sverige eller utlandet.
Stipendierna delas ut två gånger per år och ansökningstiden är öppen hela året. Beslut om stipendier tas i maj och november.


Exempel på kostnader du kan ansöka om stipendium för är
- Terminsavgifter
- Resor
- Material
- Verktyg

Klicka här för att gå till Stipendieansökan

  • Stipendier delas endast ut till privatpersoner.
  • Det beviljade stipendiet gäller endast för den utbildning du angivit i stipendieansökan.
  • Det beviljade stipendiet gäller endast för den tid du angivit i stipendieansökan.