YRKESVERKSAM HANTVERKARE

Yrkesverksamma hantverkare med vederbörlig yrkesutbildning, folkbokförda i Uppsala län, kan söka stipendier i tre olika kategorier.

Vidareutildning

Yrkesverksam hantverkare, som genomgått vederbörlig yrkesutbildning och som vill vidareutbilda sig inom sitt hantverk i Sverige eller utlandet kan söka stipendium för exempelvis:

- Terminsavgifter/kursavgifter

- Resor

- Material

- Verktyg

Klicka här för att ansöka

Mästare med lärling

Yrkesverksam småföretagande hantverkare som utbildar lärling kan söka stipendium för kostnader i anslutning till utbildningen. Stiftelsen beslutar om beloppet.

Klicka här för att ansöka

Fri ansökan

Yrkesverksam hantverkare kan söka stipendium för vad som helst som är relaterat till sin verksamhet. Ansökan bedöms helt och hållet på sin egen merit, och hur stort utdelningsutrymme vi har. 

Klicka här för att ansöka

KOM IHÅG

Var noggrann när du fyller i ansökan. Kontrollera att du fyllt i e-post och telefonnummer korrekt. Bifoga så mycket dokumentation du kan. Folkfokföringsbevis, antagningsbesked, info om utbildningen.

Stiftelsen beslutar om stipendier 2 ggr om året. Maj och November. Ansökningar inkomna i exempelvis juni kommer således behandlas först i november.