STIFTELSEN

Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen i Uppsala län och förvaltas av en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en utses av länsstyrelsen (ordf), en av Upsala Fabriks- och Handtverksförening och en av Företagarna i Uppland.

Den nuvarande styrelsen består av ordförande Aram Afsahi samt ledamöter Per Sandberg och Marcus Davidson.

Vem var C.E. Lindgren?

Carl Erik Lindgren föddes år 1843. Han utbildade sig till målare och erhöll år 1863 sitt gesällbrev. Han fick två söner och två döttrar.

Sönerna Axel och Oscar gick i faderns fotspår och blev också målare. Carl Erik dog redan år 1900, endast 57 år gammal. Efter flera års studier i måleriyrket startade Axel och Oscar företaget "Bröderna Lindgren" och erhöll en rad förtroendefulla uppdrag i Uppsala.

Bröderna har t.ex. låtit dekorera Hantverksföreningens kombinerade högtidssal och biograf (Slottsbiografen). Axel Lindgren var ordförande i Upsala Fabriks och Handtverksförening åren 1922-1941.

År 1967 avled Axel Lindgren. I sitt testamente förordnade han att hans efterlämnade kvarlåtenskap skulle tillfalla en stiftelse bildad till minne av hans framlidne far, Carl Erik Lindgren, och benämnd Målarmästare C E Lindgrens Stiftelse i Uppsala.

Målarmästare C.E. Lindgrens stiftelse delar ut stipendier till personer som studerar till hantverkare, och till yrkesutövande hantverkare som vill vidareutbilda sig inom sitt hantverk.

Stiftelsen delar också årligen ut ett pris till "Årets hantverksmästare i Uppsala län"

Portfolio