C.E. Lindgrens stiftelse

Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen i Uppsala län och förvaltas av en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en utses av länsstyrelsen (ordf), en av Upsala Fabriks- och Handtverksförening och en av Företagarna i Uppland.

Den nuvarande styrelsen består av ordförande Aram Afsahi samt ledamöter Per Sandberg och Marcus Davidson.